Aleš Slezák FAS s.r.o.

Stavby

 • zabezpečíme stavební práce v komplexním pojetí na klíč
 • provedeme bourací práce
 • zajistíme stavební práce v rozsahu hrubé stavby
 • zabezpečujeme rekonstrukční práce
 • dodatečné úpravy bytových jader

Zateplování

Zateplení rodinných a bytových domů
Zateplení fasád

 • rodinné domy
 • panelové domy

Projektová příprava staveb

Zabezpečujeme :

 • vypracování investičního záměru
 • stavebně technický průzkum stavby
 • zaměření skutečného stavu staveb
 • studie staveb
 • projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
 • projektovou dokumentaci pro ohlášení staveb a stavebního povolení
 • projektovou dokumentaci pro provedení stavby
 • zadávací dokumentaci pro výběrová řízení
 • dokumentaci interiéru staveb

Všechny tyto činnosti zabezpečíme pro novostavby, přístavby, nástavby a rekonstrukce staveb

Inženýrská činnost

Zabezpečujeme :

 • k jednotlivým stupňům projektové dokumentace zajistíme projednání s dotčenými organizacemi a příslučnými orgány, dle potřeb stavebního zákona
 • na vyžádání zajistíme autorský dozor projektanta
 • vykonáme technický dozor investora
 • v případě zabezpečení stavebních prací svépomocí zajistíme odborný autorizovaný inženýrský dohled
 • zajistíme komplexní podklady pro vydání souhlasu pro demolici staveb

Specifické činnosti

Zabezpečujeme :

 • vypracujeme odborné posudky pro posouzení stavu konstrukcí pro posouzení stavu konstrukcí a celých staveb
 • zabezpečíme odbornou konzultační činnost v oblasti projektové přípravy, inženýrské činnosti a realizace staveb
 • vypracujeme výkazy výmr jako podklad pro stanovení ceny díla
 • vypracujeme rozpočet stavebních prací